Sorry, Internet Explorer is not supported.

Use Firefox or Chrome instead.

Legislation

1.
Decizia (UE) 2017/190 a Comisiei din 01.02.2017
de autorizare a Franței să aplice derogări, în temeiul articolului 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, de la anumite norme comune în materie de siguranță a aviației în ceea ce privește instalarea componentelor [notificată cu numărul
2.
Decizia (UE) 2016/2357 a Comisiei din 19.12.2016
privind lipsa respectării efective a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a normelor sale de punere în aplicare în ceea ce privește certificatele eliberate de Hellenic Aviation Training Academy (HATA) și licențele prevăzute în partea 66 eliberate pe baza acestora

 

3.
Decizia (UE) 2016/915 a Consiliului din 30.05.2016
privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în ceea ce privește un instrument internațional care urmează să fie elaborat în cadrul organelor OACI și care vizează punerea în aplicare, începând cu 2020, a unei măsuri unice globale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația internațională

 

Cookies
Our website uses cookies

This website collects and uses cookies to ensure you have the best user experience. Please click on the “ACCEPT & CLOSE” button to affirm your consent and continue to use our website. For more information, please view our Cookies Statement.