Sorry, Internet Explorer is not supported.

Use Firefox or Chrome instead.

Legislation

1.
PIAC-MCQ-AMC
Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: „Auditul pentru Monitorizarea Conformării”, ediția 1/noiembrie 2017, aprobată prin Decizia Directorului General al Autoității Aeronautice Civile Române nr. D1190/28.11.2017
2.
PIAC-AD-STA din 23.09.2016, Ed. 1/2016
Proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă – Procedura de aplicare şi supraveghere a aplicării prevederilor H.G. nr. 455/ 2011 privind tarifele de aeroport.
3.
OMT nr. 488 din 24.03.2015
Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-TABP “Transportul aerian al bunurilor periculoase”, Ediţia 04/2015
Cookies
Our website uses cookies

This website collects and uses cookies to ensure you have the best user experience. Please click on the “ACCEPT & CLOSE” button to affirm your consent and continue to use our website. For more information, please view our Cookies Statement.