Sorry, Internet Explorer is not supported.

Use Firefox or Chrome instead.

Legislation

1.
OMT nr. 599 din 20.07.2016
Ordinul Ministrului Transporturilor privind delegarea către Autoritatea Aeronautică Civilă Română a competenţelor de acordare a derogărilor prevăzute de art. 14 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE
2.
OMT nr. 1464/29.11.2016
Ordinul Ministrului Transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/340 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la licenţele şi certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei
3.
HG nr. 21 din 14.01.2015
Hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, consolidata la 22.02.2016
Cookies
Our website uses cookies

This website collects and uses cookies to ensure you have the best user experience. Please click on the “ACCEPT & CLOSE” button to affirm your consent and continue to use our website. For more information, please view our Cookies Statement.